Ako Karton.sk, s.r.o. pôsobíme na trhu obalového materiálu od roku 2002 a z malej rodinnej firmičky sme sa rozrástli na firmu s viac ako 80 zamestnancami.

Sme si istí, že práve niekoľkoročnými skúsenosťami vieme zaručiť kvalitu výrobkov a služieb pre našich zákazníkov.

Naším cieľom je vyrábať kvalitný obal ako prirodzenú súčasť dotvárajúcu ochranné a prezentačné formy baleného výrobku, čo napomáha našim zákazníkom umiestniť a zviditeľniť balené výrobky a pomôcť im tak v konkurenčnom boji.

Ako Karton.sk, s.r.o. pôsobíme na trhu obalového materiálu od roku 2002 a z malej rodinnej firmičky sme sa rozrástli na firmu s viac ako 80 zamestnancami.

Sme si istí, že práve niekoľkoročnými skúsenosťami vieme zaručiť kvalitu výrobkov a služieb pre našich zákazníkov.

Naším cieľom je vyrábať kvalitný obal ako prirodzenú súčasť dotvárajúcu ochranné a prezentačné formy baleného výrobku, čo napomáha našim zákazníkom umiestniť a zviditeľniť balené výrobky a pomôcť im tak v konkurenčnom boji.

Čo znamená Karton.sk

K arton.sk – značka kvality a spokojnosti zákazníka
a typická výroba podľa požiadaviek zákazníka
r ast, prosperita, zlepšovanie a stabilita na trhu
t rvalá istota stabilnej práce pre región
o bal chápeme ako súčasť výrobku
n eoddeliteľnou prioritou firmy je stavať na dôvere
.
s poločenské a podporné aktivity v sociálnej, školskej a športovej oblasti
k valita procesov produkcie a nastavenie ekologických pravidiel podľa ISO

Čo znamená Karton.sk

K arton.sk – značka kvality a spokojnosti zákazníka
a typická výroba podľa požiadaviek zákazníka
r ast, prosperita, zlepšovanie a stabilita na trhu
t rvalá istota stabilnej práce pre región
o bal chápeme ako súčasť výrobku
n eoddeliteľnou prioritou firmy je stavať na dôvere
.
s poločenské a podporné aktivity v sociálnej, školskej a športovej oblasti
k valita procesov produkcie a nastavenie ekologických pravidiel podľa ISO

Certifikáty

Chránená dielňa – sociálny podnik

Nezamestnávate občanov so zníženou pracovnou schopnosťou?

Využite možnosť náhradného plnenia nákupom produktov a služieb v našej chránenej dielni.

Spoločnosť Karton.sk patrí medzi popredných slovenských výrobcov v oblasti kartónových obalov. Široký sortiment a kvalita produktov sú práve tým kritériom, ktoré často rozhodujú o ušetrení finančných prostriedkov pri riešení dodávok obalového materiálu.

Nezamestnávate občanov so zníženou pracovnou schopnosťou?

Využite možnosť náhradného plnenia nákupom produktov a služieb v našej chránenej dielni.

Spoločnosť Karton.sk patrí medzi popredných slovenských výrobcov v oblasti kartónových obalov. Široký sortiment a kvalita produktov sú práve tým kritériom, ktoré často rozhodujú o ušetrení finančných prostriedkov pri riešení dodávok obalového materiálu.

Výrobkom z chránenej dielne sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou chránenej dielne alebo bol významne pozmenený v tvare, účele alebo funkčnosti.

Nákupom obalového materiálu od našej spoločnosti môžete ušetriť celkové prevádzkové náklady, dávate prácu ľuďom na Slovensku a zároveň dávate prácu ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou.

Na všetky výrobky, ktoré vyrábame a predávame, poskytujeme 100% náhradné plnenie.

Náhradné plnenie a jeho výhody.

V prípade, ak Vaša spoločnosť nezamestnáva dostatočný počet ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zadaním zákazky do chránenej dielne nemusíte platiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením!

Čo je teda náhradné plnenie?

Je to v podstate zadanie zákazky na účel plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Náhradné plnenie môžu využívať súkromné firmy, štátna správa a samospráva, všetci tí, ktorí zamestnávajú minimálne 20 zamestnancov, čím si plnia zákonnú povinnosť, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení  neskorších predpisov a musia zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového priemerného počtu zamestnancov.

Počíta sa to ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, pričom číslo sa zaokrúhľuje matematicky. Napríklad ak máte 90 zamestnancov x 3,2 % = 2,88, mali by ste zamestnávať 2,88 teda 3 zamestnancov so ZPS, ale zamestnávate jedného. A teda buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

Za každého takto chýbajúceho zamestnanca musí firma zaplatiť odvody štátu a úrady uložia pokutu zamestnávateľovi, subjektu, alebo organizácii za porušenie nariadení a povinností podľa uvedeného zákona.

Náhradné plnenie sa nedá uplatňovať spätne, ale len v kalendárnom roku uplatňovania, preto chceme odporučiť využívať naše služby po celý rok. Potvrdenie sa vystavuje vždy na začiatku nového kalendárneho roka za uplynulý rok využívania služieb chránenej dielne.

Výška poplatku za nezamestnávanie osôb so zníženou pracovnou schopnosťou a výška náhradného plnenia sa každoročne menia, nakoľko vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúce obdobie.

Suma, ktorú je potrebné zaplatiť, ako poplatok za nezamestnanie osoby so zníženou pracovnou schopnosťou je 1 423€ (odvediete štátu do 30.3.2023 za rok 2022), táto suma je za 1 chýbajúceho zamestnanca so ZPS.

Zadajte preto zákazku našej chránenej dielni za 1 265€ a ušetrite ušetrite 1 423€ za každú osobu so zdravotným postihnutím, ktorú povinne nezamestnávate vo Vašej firme. Navyše tak získate produkty či služby, ktoré reálne využijete v porovnaní s drahším a Vám nič neprinášajúcim odvodom štátu.

Chránená dielňa – sociálny podnik

Nezamestnávate občanov so zníženou pracovnou schopnosťou?

Využite možnosť náhradného plnenia nákupom produktov a služieb v našej chránenej dielni.

Spoločnosť Karton.sk patrí medzi popredných slovenských výrobcov v oblasti kartónových obalov. Široký sortiment a kvalita produktov sú práve tým kritériom, ktoré často rozhodujú o ušetrení finančných prostriedkov pri riešení dodávok obalového materiálu.

Nezamestnávate občanov so zníženou pracovnou schopnosťou?

Využite možnosť náhradného plnenia nákupom produktov a služieb v našej chránenej dielni.

Spoločnosť Karton.sk patrí medzi popredných slovenských výrobcov v oblasti kartónových obalov. Široký sortiment a kvalita produktov sú práve tým kritériom, ktoré často rozhodujú o ušetrení finančných prostriedkov pri riešení dodávok obalového materiálu.

Výrobkom z chránenej dielne sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou chránenej dielne alebo bol významne pozmenený v tvare, účele alebo funkčnosti.

Nákupom obalového materiálu od našej spoločnosti môžete ušetriť celkové prevádzkové náklady, dávate prácu ľuďom na Slovensku a zároveň dávate prácu ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou.

Na všetky výrobky, ktoré vyrábame a predávame, poskytujeme 100% náhradné plnenie.

Náhradné plnenie a jeho výhody.                                        

V prípade, ak Vaša spoločnosť nezamestnáva dostatočný počet ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zadaním zákazky do chránenej dielne nemusíte platiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením!

Čo je teda náhradné plnenie?

Je to v podstate zadanie zákazky na účel plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Náhradné plnenie môžu využívať súkromné firmy, štátna správa a samospráva, všetci tí, ktorí zamestnávajú minimálne 20 zamestnancov, čím si plnia zákonnú povinnosť, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení  neskorších predpisov a musia zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového priemerného počtu zamestnancov.

Počíta sa to ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, pričom číslo sa zaokrúhľuje matematicky. Napríklad ak máte 90 zamestnancov x 3,2 % = 2,88, mali by ste zamestnávať 2,88 teda 3 zamestnancov so ZPS, ale zamestnávate jedného. A teda buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

Za každého takto chýbajúceho zamestnanca musí firma zaplatiť odvody štátu a úrady uložia pokutu zamestnávateľovi, subjektu, alebo organizácii za porušenie nariadení a povinností podľa uvedeného zákona.

Náhradné plnenie sa nedá uplatňovať spätne, ale len v kalendárnom roku uplatňovania, preto chceme odporučiť využívať naše služby po celý rok. Potvrdenie sa vystavuje vždy na začiatku nového kalendárneho roka za uplynulý rok využívania služieb chránenej dielne.

Výška poplatku za nezamestnávanie osôb so zníženou pracovnou schopnosťou a výška náhradného plnenia sa každoročne menia, nakoľko vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúce obdobie.

Suma, ktorú je potrebné zaplatiť, ako poplatok za nezamestnanie osoby so zníženou pracovnou schopnosťou je 1 333€ ( odvediete štátu do 30.3.2022 za rok 2021), táto suma je za 1 chýbajúceho zamestnanca so ZPS.

Zadajte preto zákazku našej chránenej dielni a ušetrite 1 333za každú osobu so zdravotným postihnutím, ktorú povinne nezamestnávate vo Vašej firme. Navyše tak získate produkty či služby, ktoré reálne využijete v porovnaní s drahším a Vám nič neprinášajúcim odvodom štátu.

Vyvíjame podporné aktivity v kultúrnej, sociálnej, školskej a športovej oblasti

  • Pomoc školám pri rozvíjaní zručnosti detí tvorbou z papiera
  • Podpora kultúrnych, spoločenských akcií a sponzorstvo športových klubov, športových podujatí
  • Materiálna podpora škôl pri procese výučby, pri organizovaní športových kultúrnych podujatí v rámci územného pôsobenia Karton.sk

Vyvíjame podporné aktivity v kultúrnej, sociálnej, školskej a športovej oblasti

  • Pomoc školám pri rozvíjaní zručnosti detí tvorbou z papiera
  • Podpora kultúrnych, spoločenských akcií a sponzorstvo športových klubov, športových podujatí
  • Materiálna podpora škôl pri procese výučby, pri organizovaní športových kultúrnych podujatí v rámci územného pôsobenia Karton.sk